We're building a better ClinicalTrials.gov. Check it out and tell us what you think!
Working…
ClinicalTrials.gov
ClinicalTrials.gov Menu
Trial record 2 of 2 for:    iggy and the inhalers

Education With Cartoon's Effectiveness on Disease Management of the Children With Asthma

The safety and scientific validity of this study is the responsibility of the study sponsor and investigators. Listing a study does not mean it has been evaluated by the U.S. Federal Government. Read our disclaimer for details.
 
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04566835
Recruitment Status : Completed
First Posted : September 28, 2020
Last Update Posted : June 29, 2021
Sponsor:
Collaborator:
Koç University
Information provided by (Responsible Party):
Aylin Akça Sümengen, Bahçeşehir University

No Study Results Posted on ClinicalTrials.gov for this Study
Recruitment Status : Completed
Actual Primary Completion Date : May 1, 2020
Actual Study Completion Date : July 8, 2020
Publications of Results:
Abdelsalam, S. (2017). Outcome of Self-Management Training On Quality Of Life And Self-Efficacy In Patients With Bronchial Asthma. 6.
Çinar, S. (2015). Effect of educational on symptom control and quality of life on asthmatic patients
George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step BysStep: A Simple Guide and Reference
Jaudes, P. K., Bilaver, L. A., & Champagne, V. (2015). Do children in foster care receive appropriate treatment for asthma? Children and Youth Services Review, 52, 103-109. doi:https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.03.004
Kocaaslan, E. N. (2016a). Astımlı çocuklarda hastalık yönetimi konusunda verilen eğitimin çocukların yaşam kalitesi ve öz etkililik düzeylerkine etkisi. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Rosenberger, W. F., & Lachin, J. M. (2015). Randomization in clinical trials: theory and practice: John Wiley & Sons
Tabachnick, B., Fidell, L., Tabachnick, B., & Fidell, L. (2014). Using multivariate statistics (6th New International ed.). Essex: Pearson, 235, 284.

Other Publications:
Abadoğlu, Ö., Başyiğit, İ., Bavbek, S., Bayındır, Ü., Bayram, H., Bingöl, G., . . . Yüksel, H. (2016). Türk Toraks Derneğİ Astim Tani ve Tedavİ Rehberİ. Official Journal of the Turkish Thoracic Society(17).
Akdeniz, E., & Öncel, S. (2019). Türkiye'de Hemşirelik Alanında Astımlı Çocuklarla İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri, 11(2).
Aktan, Z. D., Berk, H., Erdoğan, F., & Öktem, S. (2019). Relationship Between Serum IgE Level and Anxiety, Depression, Somatization and Quality of Life in Pediatric Asthma. Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 11.
Al, S., & Özcebe, H. (2017). Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıtlarında 0-18 Yaş Aralığı İçin Astım Hastalığının Analizi. Sosyal Güvence Dergisi, 6(12), 32.
Alkan, H. Ö. (2016). Hasta Eğitimi ve Davranış Değişikliği Geliştirme. Journal of Cardiovascular Nursing, 7(Sup 2), 41-47.
Bozkurt, G., & Yıldız, S. (2004). Astımlı Okul Çocuklarına Hastalığın Yönetimi Konusunda Verilen Eğitimin Yaşam Kalitelerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.O. Dergisi, 13(53), 101-113.
Çoruhlu, T. Ş., Nas, S. E., & Keleş, E. J. A. Ü. E. F. D. (2016). Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Işık ve Ses Ünitesi. 5(1), 104-132.
Çövener, Ç. (2012). Tip 1 Diyabet Yönetiminde Sağlığı Geliştirme Modeli ve Tam öğrenme Kuramına Dayalı Eğitimin Etkisi. (Doctoral Doctoral). Marmara University, Istanbul.
Demirbaş, B. C., Çekiç, Ş., Canıtez, Y., & Sapan, N. (2017). Okul çağındaki astımlı olguların çocukluk çağı astım kontrol testi ile değerlendirilmesi. Güncel Pediatri, 15(3), 11-16.
Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2018). Wong's nursing care of infants and children-E-book: Elsevier Health Sciences.
Hsu, J., Sicrar, K., Herman, E., & Garbe, P. (2018). EXHALE: A Technical Package to Control Asthma
Kanık, E. A., Taşdelen, B., & Erdoğan, S. (2011). Klinik denemelerde randomizasyon.
Karadağ, A., Çalışkan, N., & Baykara, Z. G. (2017). Hemşirelik Teorileri ve Modelleri (Vol. Baskı 1). İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık