553 studies found for:    fibromyalgia
Found 553 studies with search of:   fibromyalgia
Recognized Terms and Synonyms:
fibromyalgia:   462 studies
myofascial pain syndrome:   462 studies
myofascial pain dysfunction syndrome:   2 studies
fibrositides:   2 studies
fibromyositis:   1 studies