2 studies found for:    "pilomatrixoma"
Found 2 studies with search of:   "pilomatrixoma"
Recognized Terms and Synonyms:
pilomatrixoma:   2 studies
BENIGN HAIR FOLLICLE NEOPLASM
Benign calcifying epithelioma
CALCIFYING EPITHERLIOMA OF MALHERBE
Calcifying epithelioma of Malherbe
Epithelioma calcificans of Malherbe
Malherbe Calcifying Epithelioma
Pilomatricoma
calcifying epithelioma malherbe