2 studies found for:    "malignant hyperthermia"
Found 2 studies with search of:   "malignant hyperthermia"
Recognized Terms and Synonyms:
malignant hyperthermia:   2 studies
anesthesia hyperthermias
anesthesia related hyperthermia
fever malignant
fulminating hyperpyrexia
hyperpyrexia malignant
hyperthermia of anesthesia
malignant fever
malignant hyperpyrexia
malignant hyperthemia
mhs1
pharmacogenetic myopathy of anesthesia
pharmacogenic myopathy