2 studies found for:    "malignant hyperthermia"
Found 2 studies with search of:   "malignant hyperthermia"
Recognized Terms and Synonyms:
malignant hyperthermia:   2 studies
Anesthesia Hyperthermias
Anesthesia related hyperthermia
Fever malignant
Fulminating hyperpyrexia
Hyperpyrexia malignant
Hyperthermia of anesthesia
MHS1
Malignant hyperpyrexia
Pharmacogenic myopathy
malignant fever
malignant hyperthemia